Bengt går i pension

Bengt Rönnkvist som jobbar på Stiftelsen Gideågården jobbar sin sista dag 30/4 2021 och går
sedan i pension.
Hans efterträdare Marina Larserud-Hagstedt började jobba hos oss 1 april -21 och tar över efter Bengt
from 1/5 -21.
Vi välkomnar henne till oss på Gideågården 🙂