Biografkommittèn

Då biografverksamheten drivs på ideéll bas, genom Gideå Bygdegårdsförenings Biokommité, så kräver det att vi är många som hjälps åt, oftast så sköter föreningens kanslister om att fixa affischerna, skicka ut mailreklam samt att redovisa biljettintäkterna.

Vi som arbetar i kommittén ser filmerna gratis samt deltar i bygdegårdarnas riksförbund filmkonferens (oftast i Stockholm), eller visningsdagar runt om i landet. Till visningsdagarna har vi också med oss fritidsgårdsungdomar som jobbat på biografen.

Fritidsgården hjälper också till i biografen, och får då välja att se den filmen eller att få en biljett att nyttja till en annan film. Du som vill jobba tecknar dig på denna lista som finns i kansliet, först till kvarn…

Vi är med i Folkets hus biografkedja, därmed skapar vi också förutsättningar för andra digitala arrangemang i föreningen.
Vi som jobbar i biokommitén heter: Ulrika, Emil, Bella, Maggie, William, Bengt, Inger, Henrik, och Anders samt vår föreståndare Agneta.

I vår utvecklingsplan för vår digitalbio har vi som mål att mer än 3 dubbla antalet föreställningar, för att lyckas med det behöver vi bli flera som arbetar idéellt med biografverksamhet. Vill du va med så kontakta någon ur kommittén eller anmäl ditt intresse direkt till kansliet.

Vill du vara med oss så kontakta Bengt eller någon annan på Gideågården