Flärke Fiber ekonomiska förening

Vår förening bildades vid informationsmötet den 7/2 och fick direkt 60 medlemmar!
Nu kommer alla fastighetsägare i området att bli kontaktade och förhoppningsvis bli medlemmar före den 22 februari.

fiberbroschyr_e-lots.pdf

Interimstyrelse:

Bertil Grundström (Ordf.)
0663-51015
070-3981273
bertil.gr@telia.com

Tommy Sjöberg (Sekret.)
070 -3410222
tommy1.sjoberg@telia.com

Karin Jonsson (Kassör)
070-2315098
karin1.jonsson@telia.com

Karl-Gustav Gustafsson
0663-50134
070-6877417
karl-ggustafsson@telia.com

Peder Strandberg
0663-50115
070-5779419
076-1036652
strandberg80_5@hotmail.com

Erling Arnquist
073-8109628
erlingarnquist@hotmail.com

Kent Erikson
070- 631 8549
epost@flygis.se

Joakim Hultgren
0730-650 159
jockehult@spray.se

Agneta Gröndahl
070- 573 4566
agnetagrondahl@yahoo.se

Vi är nu 206 medlemmar och skickar dessa uppgifter till företaget Bynet för kostnadsberäkning inför bidragsansökan till länsstyrelsen idag 21/2.