Föräldraföreningen har upphört, numera finns en barn och ungdomskommité under Gideå Bygdegårdsförening, den huvudsakliga aktiviteten är Lek & Bus på tisdagskvällarna, 17.30-19.30 på Gideågården, alla är välkomna dit, aktiviteten pågår september till april, typ.
Enda kravet är att man är eller blir medlem i Gideå bgf. Kan betalas på plats eller till plusgiro 24 44 35-4. Om du inte varit medlem tidigare så kom ihåg att uppge alla familjemedlemar och varje barns födelseår.