Föräldraföreningen har upphört, numera finns en barn och ungdomskommité under Gideå Bygdegårdsförening, den huvudsakliga aktiviteten är Lek & Bus på måndagskvällarna, 17.30-19.30 på Gideågården, alla är välkomna dit, aktiviteten pågår september till april, typ