Gideågården

BIO

Opera

Se & Göra

Föreningar

Gideå bygdegårdsförening

De är vi som administrerar den här sidan.

Består av en ideell styrelse och 2 anställda på 0,75% tillsammans.

Under styrelsen finns ett flertal kommittéer som driver olika saker och frågor i och kring Gideå samt på Gideågården, några exempel är opera, bio, gym och badplatskommittén samt flera.

Medlemsavgifter i Gideå Bygdegårdsförening:
Familj 100:-
Enskild 50:-
Enskild ungdom upp till 16 år 20:-
Föreningar 150:-