Gideåbygdens Ekonomiska Förening

Gideå Livs och Gideå Macken är GBEF´s skötebarn.

Gideås nya affär invigdes den 15 april 2011 å äntligen så fick vi en ny butik på byn. I november 2010 stängdes ICA-affären som fanns innan.

I november 2014 så stängdes Astor Oil, p.g.a. nya förhållningsregler så fick man inte förnyat tillstånd till att sälja bränsle där längre, det bildades en kommitté för att försöka lösa mackfrågan i Gideå och det 29 augusti 2015 invigdes den nya macken, nedanför Björkhem. Den som klippte bandet och var först med att tanka vid den nya stationen var såklart, Astor Karlsson.

Styrelsen för GBEF

Marie Nilsson

Leif Östman

Patrik Bodin

Stefan Sjöberg-Östman

Ola Lindgren

Anki Holmlund

Sven-Olov Edlund

Kjell Berglund

Mackkommittèn under GBEF

Under byggnadstiden så hade vi en kommitté men nu har vi skötselansvariga, 6 personer som ser till att det funkar där. Om du har problem vid macken så kontakta Kjell Berglund på 0730-522 970 som har huvudansvaret så förmedlar han vidare.

För att skaffa ett ”Gideåkort” att tanka med så finns det blanketter på affärn, men det går självklart bra med ditt vanliga betalkort också.

Försäljningen av bränsle har gått över förväntan och starten av en ny mack har verkligen höjt Gideås status.

GB-glassgumman, Malin, bjuder dom små på glass vid invigningen i april 2011