Gideälvens Fiber ekonomiska förening

Vi har nu 135 medlemmar , där majoritet är anslutna till 3Play och några har öppen fiber.
En styrelse för närvarande som består av 4 stycken styrlsemedlemmar och en suppleant.
Om ni vill komma i kontakt med oss, vänligen maila vår mailbox: gidealvensfiber@gamil.com

Ordförande
Agneta Rundkvist