Gideälvens Fiber ekonomiska förening

Vi har haft föreningsstämma och bildat ordinarie styrelse.

Vi är ca 160 medlemmar idag. Förhoppningsvis är alla fastighetsägare kontaktade med erbjudande att bli medlem.
Projektering pågår till underlag för bidragsansökan, vilken skall vara länsstyrelsen tillhanda den 6 Mars.

Ordförande
Agneta Rundkvist
070 821 58 74
gidealvensfiber@gmail.com

fiberbroschyr_e-lots.pdf