Gideågården

BIO

Opera

Se & Göra

Föreningar

Föreningar

Svedjes senaste nytt, klicka här

Årsmöte den 13 mars kl 19.00 i Svedjestugan
Svedje IF har en mängd aktiviteter, för att läsa mer om de klicka på länken ovan

Länk till Svedjes hemsida

Medlemsavgifter för 2020

Familjekort med juniorer upp till 18 år 150:-
Seniorer 75:-
Juniorer upp till 18 år 25:-

Välkommen och bli medlem och stöd Svedje IF

Nytt!
Svedje if har ändrat från plusgiro till bankgiro 5224-6493