Funktion/Historik

Organisation

Anläggningen med drygt 3600 kvm uppvärmd yta ägs och förvaltas av stiftelsen Gideågården.

Stiftelsebildare är Örnsköldsviks kommun och Gideå bygdegårdsförening, styrelsen hittar du nedan

Stiftelsen styrs av sina stadgar där säger :§ 4.Stiftelsen har till sitt ändamål att tillgodose Gideå området med lokaler för samhällets behov genom att äga, förvalta och hyra ut lokaler.

Stiftelsen har en verksamhetsansvarig och vaktmästare anställda. Städning sköter kommunen själva och stiftelsen städar egna lokaler som gym, kansliet och vaktmästeri.

Bygdegårdsföreningen svarar för uthyrning och öppethållande av lokalerna till allmänhet, förening och företag. Föreningen har två 0,5 och en 0,25 kanslitjänst.

Historik

Stiftelsen bildades 1990 medan bygdegårdsföreningen bildades redan 1983, bygdegårdsföreningens 40 åriga verksamhet finner du sammanfattad här.

2010 digitaliserades Gideågårdens biograf, den satsningen har gett Gideågården en nyrenome och resulterat i väldigt många studiebesök samt naturligtvis stor publik. Livesändningarna med bla opera från Metropolitan firade 5 års jubileum i jan -16, mer än 50 föreställningar har visats med buss ifrån Örnsköldsvik och över 100 besökare i snitt.

Funktion

Samverkan är ledorden för verksamheten vid Gideågården, genom att i så stor utsträckning som möjligt ta del av varandras resurser skapas mera och bättre möjligheter för respektive verksamhet.

Stiftelsens mål är att erbjuda en trivsam och funktionell miljö för besökarna vare sig det är genom skol- eller föreningsverksamheten, ofta kan det vara samma person fast vid olika tillfällen. Genom den egna förvaltningen, kan också av verksamheterna önskvärda inventarier el lokalnyttjande lösningar oftast lösas snabbt, utan långa beslutsvägar.

2016 invigde kommunen 4 närarbetsplatser på Gideågården och även mötesplatsens datorer för självstudier i svenska invigdes. Närarbetsplatserna invigde stiftelsen även i egen regi ett år tidigare också.
Hit kan alla som har möjlighet att jobba på distans komma och därmed ha kvar den sociala gemenskapen som en arbetsplats kan vara. och förhoppningsvis föds också nya ideér hur vi utvecklar Gideå.
I dagsläget (2023) har vi 2 närarbetsplatser.

Under 2018 byggdes en allrink m sarg som under sommaren är en konstgräsplan för tex fotboll och under vintern spolar vi den för skridskoåkning. Rinken invigdes hösten 2018.
Då invigdes också våra ställplatser för camping med tillhörande servicehus.

Den energideklaration som genomförts visar på att anläggningen använder mindre energi än boverkets krav för nya hus idag!
Energideklaration Info0001.pdf