Leader project

Inget projekt aktuellt ännu i nya programperioden, för aktuellt läge se under fliken lokal utvecklingsplan.

 

Service o jobb i Gideå

Projektägare Gideåbygdens ekonomiska förening.
Projektet avslutas 2014-12-30

Projektgrupper

Vi vill bli fler boende i Gideå!
Boendegruppen skickade brev till 23 fastighetsägare och fick 4 svar varav 1 var intresserad av ytterligare kontakt för permanent boende i huset. Som ni sett i ÖA-reportage saknas det hus att flytta in i Gideå, lämna gärna tips till oss att förmedla.

Närarbetsplatser på Gideågården!

4 arbetsplatser med tillhörande pentry är nu klara på Gideågården. En arbetsplats i ditt närområde ger större möjligheter att uppnå en hållbar miljö när vi minskar behovet av att pendla till arbetet. Hit skall också förhoppningsvis företag komma för att erbjuda sina tjänster eller hålla sina kundträffar oavsett om det är bank,
skogsägare, försäljare etc. Här kan du hjälpa till, genom att som kund ställa krav att du vill träffa banken etc i Gideå!

Har du möjlighet att arbeta på distans eller funderar på starta företag är du välkommen.

Salutorg, scen och wc för bygdens hantverkare och odlare. Nu är toaletten utanför Gideå livs klar att ta i bruk, vilket efterfrågats inte minst alla turistbesökare
till Gideå.

Digital informationsskylt

Finns i korsningen vid kyrkan, där kan föreningar kan få annonsera sin verksamhet, välkommen till Gideå livs för info hur! Fundamentet till skylten är en kopia av Gideå livs logga dvs det kommunvapen som fanns under senare delen av den tid då Gideå var en egen kommun!

Leader projekt landsbygdsutveckling Gideå
Projektet är avslutat: Slutrapporten hittar du här Slutrapport.doc
Gideå bygdegårdsförening startade i nov 2009 Leaderprojektet Landsbygdsutveckling i Gideå projektet har 3 delprojekt:

Livsmedelsbutik arbetet har resulterat i att en ekonomisk förening bildats och öppnar butiken igen.Gideåbygdens ekonomiska förening har nu en egen rubrik i denna hemsida, ovan leaderprojktet, där du kan läsa mera om dess arbete med öppnande av butiken!

Camping i Gideå
Efter ett möte med representanter för kommunen har 5 områden inom promenadavstånd från centrum angetts som intressanta.
Områden för landsbygdsutveckling i Gideå samhälle0001.pdf
Samtliga dessa områden har privata äganden. Ytterligare ett område som nu diskuteras är Björkvallen IP även om man här saknar söderläget, vid Gissjön så finns också mycket bra befintliga servicebyggnader. De 2-4 platser som finns vid Gideågården, kommer också att förbättras under våren, bla genom att ta bort ytterligare träd mot sjön.

Digital Gård
Bygdegårdsföreningen lyckades! I samverkan med stiftelsen investerar vi nu i Digital bio och 3D.  Digitaliseringen av biografen skapar också möjlighet för andra direktsända arrangemang typ opera från Metropolitan, konserer, konferenser etc. Den nya filmduken som är hela 12 meter bred gör det också möjligt att ta in 400 sittande i salongen alt med bordsdukning 300, exempelvis kan man innan dansen börjar visa en kortfilm eller ett direktsänt evenemang, möjligheterna med Gideågården som lokal blir alltså ännu flera för arrangören!

Kostnaden för hela kalaset slutar på en bit över 1,7 miljoner med moms och delas mellan Stiftelsen(fastighetsägare) ,Gideåbygdegårdsförening(biografägaren), Sv. filminstitutet och Leader Höga kusten.