Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se/gidea

MINNESGÅVOR TILL BEGRAVNINGAR 
Kontakta pastorsexpeditonen tel. 0663-40011 om du vill ge en minnesgåva.

Plusgiroblankett finns att få på församlingshemmet i Gideå eller på pastorsexpeditionen i Arnäs.
Vi hanterar inte längre kontanter. 

Mer information:

(Klicka på bilderna för att se dem större)