Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se/ornskoldsviknorra

MINNESGÅVOR TILL BEGRAVNINGAR 
Kontakta pastorsexpeditonen tel. 0660-266400 om du vill ge en minnesgåva.

Plusgiroblankett finns att få på församlingshemmet i Gideå eller på pastorsexpeditionen i Arnäs.
Vi hanterar inte längre kontanter.