Projekt på G i Gideå

14-04-12 Samlades representanter för ett antal föreningar och kyrkan på Gideågården för att påbörja arbetet med en lokalutvecklingsplan för Gideå. Med hjälp av Åsa Ringlöv från projektet bygd o stad gjordes först en inventering av vad som finns i Gideå. Gidea-LUP-nulage-140412.doc

Därefter gjordes en Swot-analys samt en ”brainstorming” om vad som borde finnas göras om allt var möjligt slutligen gjordes en realistisk uppställning över vad Gideå bör kunna ha och få gjort.Gidea-LUP-140412-140528-AR.doc

14-09-17 Samlades man igen på Gideågården för en uppföljning.
Gidea-LUP-uppfoljning-140917.doc

14-10-10 Presenterades Gideås LUP för kommunens landsbygdsgrupp tillsammans med representanter för 9 ”lupar”
Henrik Hägglund, Sven-Erik Gidlund och Bengt Rönnqvist representerade Gideå.

16-04-27 Samlades återigen ett antal landsbygdsutvecklingsintresserade för att se vad som är möjligt genomföra i den nya landsbygdsprogamperiod fram till 2020, den 10 maj samlades man åter för detta: Sammanfattning-Gidea-LUP-160427-4.docx

Under sommaren -16 har bygdegårdsföreningen förvärvat en beg. bastuflotte och jobbar nu för att förbättra den samt med en ankringsplats, samarbete sök med fiskevårdsområdet som vill göra 3 båt sjösättningsplatser i Gissjön samt en rejäl brygga som skall gå att nå för funktionshindrade.

16-08-10 var några inbjudna till en orts vandring tillsammans med tjänstemän från kommunen, BoS-Mall-ortsvandring-Gidea-160824.docx

16-10-18 Badplatsen i Gideå får besök av Arne Ögren fritidskontoret och Erika Nordin som jobbar med tillgänglighet i kommunen, Arne tänker föreslå att bidrag till badplatsen tas bort då den ej uppfyller krav.
Bygdegårdsföreningen avser att söka bygdemedel för toalett och förbättrad strand o pir med grävmaskin,
samt för flotten och dess förbättring.

16-10-31 skickade samordnaren vid Gideågården en ansökan till landsbygdsprogrammet om stöd till förbättrad utemiljö vid Gideågården, i planerna finns en allaktivitetsanläggning (ishockeysarg 20x40m med inbyggda innebandy och fotbollsmål belagd med konstgräs), utegym., utökade campingplatser samt lekutrustning. Gideå IK jobbar här också med att via idrottslyftet samt bygdemedel ansöka om medel till projektet, kostnadsbilden är idag drygt 1 miljon.
Ritning-utemiljo-Gideagarden.pdf

17-01-31 Gideå bygdegårdsförening söker bygdemedel för upprustning av Gideå badplats med toalett, bastuflotte och bättre strand. Att göra nått åt stranden verkar dock svårt då det kräver strandskydds dispens och troligen vattendom för att få använda grävmaskin till jobbet.

Sommaren 2020 sattes solceller upp på skolans södra taksida. 162 solceller som ska producera ca 50 000 kw/år. https://www.youtube.com/watch?v=SAu_xbcCeVE