Projekt Servicepunkt GideåS

Projektet är avslutat i HSSL regi.
Servicepunkten i Gideå är idag i Gideå livs, se mer info under Gideå livs.

4 Närarbetsplatser blev det slutligen av detta gm ett leaderprojekt där Gideåbygdens ekonomiska förenig(Gideå livs) var projektägare. Läs mer om Närarbetsplatsen under Gideågården, officiell invigning var den 16-02-15.

Projektbeskrivning

Gideå ingår i en av 15 orter i Sverige för försöksverksamhet med servicepunkt.
Det är Helasverigeskaleva organisationen som med hjälp av pengar från tillväxtverket driver projektet.
Efter första träffen här i Gideå fick bygdegårdsföreningen i uppdrag att göra en inventering över vilken service som finns i Gideå, ett utkast till den inventeringen hittar du här: Grundinventering service etc.doc.

Infodokument om projektet och vilka övriga orter i Sverige som ingår. Serviceprojektet – gemensamma principer och arbetssätt.doc

Vid vår andra träff i Gideå medverkade repr. för kommun. länsstyrelsen, Norra skogsägarna, flygplatsen(swedavia), Gideåbygdens ekonomiska förening, Gideå bgf och kommunbygderådet (KBR).
På plats var också Anders Kling från Nordmalings kommun för att delge oss erfarenheter runt deras arbete med servicepunkter. Nordmalings koommun har idag servicepunkter på 5 landsbygdsorter varav 4 i butiker och en i cafe/bageri, de har också en servicepunkt i det nya resecentrat.
KBR( Bengt för Gideå)och kommunen har träffats ett antal ggr för att hitta former för ett större 3-årigt projekt för landsbygdsutveckling i kommunen, där bla utveckling av servicepunkter kommer att ingå

Vad vill du att servicepunkten skall innehålla?
Gruppkorsband-enkät 11-02-17.doc

Tankar om att även få till tillväxt och medborgarservicekontor på ett antal orter pågår också, Gideå är då en ort där fd bibliotekslokalen på Gideågården skulle vara en lämplig plats. Här skulle då ett antal arbetsplatser med tillgänglig telefoner och datakommunikation(fiberansluten) finnas så att arbetspendlande inom kommun, myndigheter och privatföretag skall kunna välja att jobba från hemorten någon el. några dgr i veckan. Tänk att kunna träffa barnet eller barn-barn på förskola/skola under arbetsdagen, kanske till och med åkt skolbussen till skola/arbetsplatsen tillsammans! Exponering/försäljning av lokalproducerad produkter, utveckling av biblioteksverksamhet( ljudböcker, film, kommunalinfo etc), företags o föreningsservice, handledning med informationshämtning och blanketter på nätet är andra exempel som man kan få som medborgarservice.

Den 2-3 mars kommer en konferens med alla 15-orter att genomföras på Arlanda, Bengt (Gideågården), Sven-Olof Edlund Gideåbygdens ekon., Yvonne Häggström KBR, och Lena Lindström kommunen kommer att medverka där.

Rapport konferensen-Service i Hela Landet.
Arrangörer för konferensen som var förlagd till Arlanda Hotellby var Hela Sverige Ska Leva(HSSL) och Tillväxtverket som representerades av Bertil Westerlund och Annika Lidgren. Dessutom fanns det representanter för kommuner, länsstyrelser, länsbygderåd och Näringsdepartementet. Karl-Erik Nilsson ordförande i HSSL, var den som anförde konferensen på ett utmärkt sätt. Karl-Erik, är för alla oss som är intresserade av fotboll en känd person som domare både nationellt och internationellt. Karl-Erik, berättade att projektet startade 2010 och pågått i 9 mån. och att det finns 4 500 utvecklingsgrupper runt om i Sverige, temat för konferensen var Servicepunkter. De viktigaste var ändå de representanter från 13 orter över hela Sverige som på ett härligt sätt visade vad man kan göra för sin ort när man har engagemang. Två orter, Backe och Gideå var speciellt inbjudna för att lämna information om genomförda och pågånde projekt. Bengt Rönnqvist, Gideå, tillsammans med Lena Lindström Ö-viks kommun fick som andra representant hålla ett mycket fint och engagerat föredrag om utvecklingen i Gideå. Bengt hade bl.a. med sig en tidslinje som visade arbetet från start till hur man vill att det ska se ut 2014. Digitalbiografen med 3-D utrustning blev något som sedan togs upp och diskuterades under hela konferensen. Bengt berättade även om den ekonomiska föreningens arbete med att starta upp affären. Lena pekade bl.a. på vikten av samarbete för att nå långsiktiga lösningar i de här frågorna samt att hon såg fram emot det samarbete vi nu eteblerat. Malin Svensson, politisk sakkunnig från Näringsdepartementet berättade att man från regeringen nu har en landsbygdsstrategi med 156 skrifter som ska stärka landsbygden, samverkan är ett nyckelord. Malin menade också att jämställdhet kommer att vara viktigt när det gäller den nya utvecklingen. De har avsatt 30 milj. till kommersiell service och ytterligare 80 milj. till butiker och bensinmackar på landsbygden. Tillväxtverket blir de som sköter tilldelningen. Malin var faktiskt lite bekymrad över Försäkringskassans nedläggningar som hon menade ”gick stick i stäv” med deras planer för landsbygden. Annika Lidgren, Tillväxtverket tog upp en viktig devis om att ”utan service inga företag, utan företag ingen service” vilket är väl så sant. De har 300 anställda på 9 orter.som arbetar med regional service. Av 17 milj. kr. var nu 6 milj. kr. beviljade. Hon var också tydlig med att kommunerna måste vara med i de projekt som beviljades. Det blev sedan en lång rad presentationer som visade på många fantastiska lösningar hur man bäst får sin by att överleva. Butiken och bensinmacken var centrala lösningar som många menade var ett måste när man ska upprätta bra servicepunkter, det är bara att instämma. Kuttainen, var en ort i Kiruna kommun som kanske drog till sig den största uppmärksamheten med vad man kan tycka ett hopplöst geografiskt läge och 326 invånare samt 20 mil till Kiruna. Ändå var det nog de med sin framställning visade att det aldrig är för sent och att det alltid finns möjligheter. Seskarö är en ö utanför Haparanda som när sågen lades ned blev av med 300 jobb och ön hade stora problem med service och utflyttning, men att man nu startat upp arbetet med att försöka starta sågen igen samt att satsa på turism. Som verkande på Ulvön var det mycket jag kände igen och jag hoppas de får samma fina samarbete med näringsliv och kommun som vi haft. Utan att på något sätt vara kritisk var det till stor del samma problem och idéer från alla orterna, det visar i stället på att det som togs upp verkligen behövs. Jag har efter konferensen några reflektioner som gäller den service vi vill ha på Servicepunkterna. För att det ska fungera och bli en långsiktig lösning som är ett annat nyckelord måste vi med hjälp av lokala politiker och HSSL centralt få hjälp med att förhandla fram bättre ersättningar vad det t.ex. gäller Systembolaget, Posten, spelbolagen, banktjänster etcetera, vi kan inte begära att våra butiker/servicepunkter ska hantera detta mer eller mindre ideellt, det måste bli bättre ersättningar för det arbete de gör. Jag saknade också någon som representerade Leader då jag menar att de har en viktig roll när det gäller bidrag för de här grupperna, det är nog inte alla som riktigt vet hur Leader fungerar. Kanske skulle turismen som idag är vår näst största näring haft mer utrymme, (det tycker jag nog alltid). Överhuvudtaget vill jag mena att vi i vår kommun ligger lite i framkant och att vi redan startat ett bra samarbete trots att KBR bara funnits i ett år. Mellan alla föredragningar vid kaffet och middagen samt under samkvämet på kvällen skapades många viktiga kontakter som med all säkerhet kommer att ge resultat, ett bra nätverk är oerhört viktigt för oss i BKR. Sammantaget var det en mycket bra konferens som gav oss mycket att tänka på samt att vi hade fantastiskt trevligt. Jag vill till sist tacka Lena Lindström ny Näringslivsutvecklare på Ö-viks kommun för sitt engagemang och sitt avslutningstal som var av mycket hög klass. Jag vill också tacka vår ordf. i KBR, Yvonne Häggström som alldeles innan avslutningen tog till orda och bjöd in alla till Örnsköldsvik för en Landsbygdsriksdag 2014, vaket Yvonne! Vi andra ställer naturligtvis upp bakom dig. Om ni vill ha mer detaljer från konferensen kommer den att finnas på HSSL-hemsida.
Varma hälsningar från Kommunbygderådet i Örnsköldsvik

Janne Bagge/Informatör/KBR